Szakmai bemutatkozás:

Az orvoslás születésem óta az életem része. Szüleim mind ketten orvosok, gyermekorvosok és orvos volt egyik nagyapám is. A mindennapokat átszövő, felülíró gyógyítás közvetlen közelében, légkörében nőttem fel. Úgy gondolom, hogy alapjaiban és szinte észrevétlenül belém ivódott az orvoslás, a gyógyítás mikéntje, lényege. Egyértelmű volt, hogy gyermekorvos leszek és az is, hogy a lélek dolgai mindenek felett foglalkoztatnak. Mindig csodáltam és csodálom most is azt a végtelen sokszínűséget, mélységet, titkot, amit az emberi psziché rejt és szerettem volna megérteni, megérezni a működését. Gyakorlatilag attól a pillanattól kezdve, hogy elkezdtem dolgozni , kerestem a lehetőségeket arra, hogy pszichológiában, pszichoterápiában is képződhessem. Nagyszerű Mesterektől tanultam az évek során. A legtöbbet pedig régen is és most is a betegektől, a családoktól tanulom. Két fontos vezérfonalat igyekszem mindig szem előtt tartani és követni: A szülők panaszait, intuícióit mindig komolyan kell vennünk, mert Ők ismerik legjobban a gyermeküket és sosem szabad elfelejtenünk, hogy bármennyi nehézség is lehet a családban, de mindenképpen arra kell törekednünk, hogy velük együtt alakítsunk ki egy közös szövetséget a gyermekek gyógyulása érdekében.

Önéletrajz:
1992-ben végeztem a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Csecsemő-és gyermekgyógyász, gyermekpszichiáter és pszichoterapeuta szakorvos, pszichodráma pszichoterapeuta vagyok. Pszichoterápiában módszerspecifikus képzettséget kognitív-és viselkedés terápiában, pszichodrámában és integratív terápiában szereztem. Érdeklődésem középpontjában a pszichoszomatikus betegségek, zavarok állnak, ezért már a gyermekgyógyászati szakképzéssel párhuzamosan elkezdtem pszichoterápiás tanulmányaimat a később integratívnak nevezett pszichoterápiás módszerekben. 2007-ben indítottam el és lettem vezetője a MRE Bethesda Gyermekkórházban a Pszichoszomatikus Részlegnek, amely egyre szélesebb körben, rendszer-szerűen látja el a pszichoszomatikus zavarokkal jelentkező pácienseket. Osztályvezető főorvosként a fekvő -és járóbeteg ellátást irányítom a pszichiátriai ambulancián és a Pszichoszomatikus Részlegen. Ezt megelőzően 1992-től 2001-ig a Heim Pál Gyermekkórházban dolgoztam gyermekgyógyász adjunktusként. Ezt követően 2001-ben a XVIII. kerületi Mentalhygiénés Központ vezetője lettem, pszichoterápiás, majd a későbbiekben gyermekpszichiátriai szakrendelést vezettem. 2010-2012 között
a Kispesti Gyermek-és Ifjúsági Mentalhygiénés Centrum vezető főorvosaként dolgoztam. 2004 és 2012 között a XVIII. kerületi Pedagógiai Szakszolgálat, majd a X. kerületi Pedagógiai Szakszolgálat és a XVIII. kerületi SOFI gyermekpszichiátriai konzulensi feladatait is elláttam. 2004 óta végzek szupervíziós tevékenységet több budapesti és főváros környéki Pedagógiai Szakszolgálatnál, Családsegítő-és Gyermekjóléti Központban. Dolgoztam- dolgozom a vecsési Gyermekjóléti-és Családsegítő Központban, a maglódi Gyermekjóléti és Családsegítő Központban és a „Kertváros” Gyál Kistérségi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Szakszolgálatnál. Jelenleg a Budai Tanácsadó Pszichológiai Rendelő szupervízora vagyok. Elkötelezett vagyok abban, hogy a gyermekkel foglalkozó valamennyi szakterület képviselőjét érzékenyíteni, képezni kell annak érdekében, hogy az ellátások középpontjában álló gyermek minél teljesebb, és módszereiben, alapelveiben egységes egészségügyi ellátást, nevelést, szociális megsegítést kapjon. Előadóként, trénerként rendszeresen részt veszek egészségügyi szakdolgozói és pedagógus akkreditált továbbképzéseken, szakmai személyiség fejlesztő tréningeken.

Gyermekpszichiáter szakfelügyelő főorvosként, a Gyermekpszichiátriai Szakmai Kollégium Tanácsának tagjaként is igyekszem szűkebb szakmám minden képviselőjét támogatni, képviselni. Szabad időmben az improvizációs színház iránt érdeklődöm, az „Érintések Improvizációs Színpad” társulatának tagja vagyok.

Időpontfoglalás

A központi számon tud bejelentkezni 9-től 17 óráig munkaidőben, ahol szakképzett asszisztenseink fogadják hívását:
+36-70-421-6264
Add Your Comment