A mai blogbejegyzésünkben egy összefoglalással készültem a tanulási nehézségek témájában.

Az alábbiakban összegyűjtve láthatják ezeket:

  1. Diszlexia

A diszlexia az egyik nagy tanulási nehézségeket összefoglaló csoport neve. A dyslexia során a nyelv feldolgozásának zavara lép fel a gyermeknél. Kihatással lehet az olvasásra, írásra és a nyelv értésére. Lehet szó speciálisan olvasási nehézségről, vagy kombináltan különböző nehézségeket is magába foglalhat. 

  1. Diszgráfia

A diszgráfia szorosan kapcsolódik a diszlexiához. Arról van szó, hogy ilyen tanulási nehézségnél a gyermek nehezen tudja írásban, vagy rajzolásban kifejezni a gondolatait. Az írásképe általában szegényes, nehézséget okoz számára a betűzés, nyelvtan, szókincs, kritikus gondolkodás. Problémát okoz neki az írás és gondolkodás egyszerre történő végzése.

  1. Diszkalkulia

A diszkalkuliát nehezen ismerik fel, és éppen ezért sokszor maradhat az a gyermek, aki ezzel a nehézséggel küzd diagnosztizálatlanul. Persze ez más tanulási nehézségekre is ugyanígy igaz lehet. A zavar esetén számolási gyengeség lép fel a gyermeknél, a matematikával kapcsolatban adódnak nehézségei. Nehéz számukra a számok felismerése, és azokkal való számítások végzése. Ide tartozhat az is, ha az óra leolvasása  vagy a pénz számolás, fejben számolás is nehézséget okoz a gyermeknek. A diszkalkuliás gyermekek kifejezetten értelmesek, csupán nem tudnak egyszerűen megfelelni a feléjük támasztott elvárásoknak.

  1. Auditoros feldolgozási zavar

A kliens, aki ilyen zavarral küzd, nehezen dolgozza fel a hanghatásokat. Nehezen, vagy nem tudják megkülönböztetni a különböző hangokat, mint a tanár hangja és a gyermekek zsibongása az órán. Az agy ilyenkor rosszul interpretálja a hangokat.

  1. Nyelv feldolgozási zavar

Az auditoros feldolgozási zavarhoz tartozik, kifejezetten a nyelv feldolgozására azon belül. A beszélt nyelvet nem tudja, vagy nehezen tudja értelmezni a gyermek. Ilyenkor nehézsége van a hang összekapcsolásában a szavakkal, mondatokkal és történetekkel.

  1. Nonverbális tanulási zavar

A nonverbális tanulási zavarnál a társadalmi jelzéseket értelmezik nehezen az egyének. Ide tartozik a testbeszéd, arckifejezések, hanglejtés, vagy bármely más nonverbális része a kommunikációnak.

  1. Vizuális/motoros észlelési deficit

Ilyenkor a gyermek nehezen koordinálja össze a szemét a kezével. Tehát, könnyen elveszíti a fonalat olvasás közben, nehézségei vannak a finommotoros mozgásokkal. Akadályokba ütközik a ceruza, zsírkréta, olló, ragasztó használata. Hasonlóan kinéző betűket is összekeverhetnek, illetve szokatlan szemmozgásokat produkálnak olvasás során.

forrás: https://www.waldenu.edu/online-masters-programs/ms-in-psychology/resource/seven-learning-disabilities-every-psychology-professional-should-study

kép forrása: https://www.pexels.com/hu-hu/foto/fiatal-gyermek-kolyok-konyv-1250722/

Írta: Győrffy Villő

Add Your Comment